Elérhetőségek

Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft.

Cím: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 57.
Telefon: +3699/523-085
E-mail: info@gyuratz.hu
Irodánk nyitvatartása: Hétfő - Péntek 8:00-15:00

Munkatársaink Nyitvatartás


ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(szolgáltatások)

 

Üdvözöljük a Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft. ügyfelei között!

Cégünk ügyfeleinek épületgépészeti és klímatechnikai problémáira kínálunk megoldást.   

Kérjük, mielőtt igénybe venné szolgáltatásainkat, az alábbiakat szíveskedjen figyelmesen és alaposan átolvasni:

Felek elnevezése a jelen Általános szerződési feltétekben (továbbiakban ÁSZF) szolgáltatás nyújtója: Szolgáltató, vagy Gyurátz Kft., a szolgáltatás igénybe vevője: Ügyfél. Felek között létrejött szerződésekre, valamint minden egyéb felmerülő a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével, vagy a szolgáltatási szerződés, árajánlat, vagy Adatlap aláírásával elismeri, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

1.2 Bármely úton történő szolgáltatás megrendelés a Felek között létrejött írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai az Ügyfél vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató – akár szóbeli – visszaigazolása. A szerződés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződéses dokumentumokat megőrzi, azokból – lekérdezés után – másolatot kiad.

1.3 Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához Közvetítő Szolgáltatót is igénybe vesz/vehet. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

2. SZOLGÁLTATÁS

2.1. A Gyurátz Kft. a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a Felek által megkötött Szerződés, aláírt árajánlat, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF feltételei szerint vállalja épületgépészeti és klímatechnikai szolgáltatások nyújtását az Ügyfél részére.

2.2 Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, valamint felelősségbiztosítással és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

2.3 Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.

2.4 Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.

2.5 Szolgáltató a hivatalos nyitvatartási idejében a www.gyuratz.hu honlapon elérhető szolgáltatásokat nyújtja az árjegyzéknek megfelelően érvényes díjazás ellenében az Ügyfél részére.

2.6 Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató épületgépészeti és klímatechnikai szolgáltatásait igénybe venni. Az Ügyfél döntése nem érinti azonban az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a munka elvégezéséhez szükséges megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

2.7 Ha az épületgépészeti és klímatechnikai szolgáltatások elvégzéséhez előzetes felmérés szükséges, abban az esetben az Ügyfél előzetes felmérési díjat köteles fizetni a Szolgáltató felé. Az előzetes felmérési díj kiegyenlítésének Ügyfél általi megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az épületgépészeti és klímatechnikai szolgáltatás elvégzését megtagadni és a munka elvégzésétől elállni.

2.8 Az Ügyfél az épületgépészeti és klímatechnikai szolgáltatások igénybevételéhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Szolgáltatói költségek megtérítésére.

 

3. AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS KLÍMATECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

3.1 Szolgáltató az Ügyféltől érkezett megkereséseket, hibabejelentéseket telefonon, e-mailben, a Szolgáltató honlapján található űrlapok egyikének kitöltésével vagy személyesen a Szolgáltató irodájának nyitva tartási idejében tudja fogadni.

3.1.1 Amennyiben a Szolgáltató telefonon keresztül pillanatnyilag nem elérhető (foglalt a vonal), akkor az Ügyfél a Szolgáltató üzenetrögzítőjén üzenetet hagyhat, mely alapján a Szolgáltató irodájának nyitva tartási idejében az ügyfélszolgálatos kolléga az Ügyfelet visszahívja.
A Szolgáltató irodájának nyitvatartási idején kívül az Ügyfél a telefonos üzenetrögzítőn üzenetet hagyhat, melyet az azt követő munkanapon az ügyfélszolgálatos kolléga meghallgat és az üzenetek sorrendjében felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.
A Szolgáltató garantálja, hogy telefonközpontja 95%-ban elérhető a nap bármely időszakában (a Szolgáltató kollégája veszi fel a telefont vagy az üzenetrögzítőn hagyhat üzenetet az Ügyfél).
Ha az üzenetet hagyó Ügyfél a Gyurátz Kft. Kiemelt Partnerei közé tartozik és a hibabejelentése munkanapon a Szolgáltató irodájának nyitva tartási idején belül esik, akkor a Kiemelt Partner a www.gyuratz.hu honlapon a Hibabejelentés menüpontban található űrlap segítségével tudja bejelenteni a nála jelentkező hibajegyet. Ha az időpont a Szolgáltató irodájának nyitva tartási idején kívülre esik, akkor a Kiemelt Partner a +3699/523-085-ös telefonszámon működő üzenetrögzítő segítségével tudja bejelenteni a nála jelentkező hibajegyet.
Az űrlap kitöltések regisztrálásra kerülnek a Szolgáltató CRM rendszerében, melyről a Szolgáltató ügyeletes kollégája értesítés kap és 12-24 órán belül felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot.

3.1.2 Amennyiben az Ügyfél e-mailben (info@gyuratz.hu) küldi el kapcsolatfelvételi szándékát vagy hibabejelentését a Szolgáltató felé, abban az esetben a Szolgáltató irodájának nyitva tartási idejében az ügyfélszolgálatos kolléga az e-mailek feldolgozását követően felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. Ha a bejelentés a Szolgáltató irodai nyitva tartásán kívül érkezik be a Szolgáltató levelező rendszerébe, úgy az azt követő munkanapon az ügyfélszolgálatos kolléga fel fogja venni az Ügyféllel a kapcsolatot az e-mailek feldolgozását követően.

3.1.3 Az Ügyfél kapcsolatfelvételi szándékát vagy hibabejelentését a www.gyuratz.hu weboldalon található űrlapok egyikének kitöltésével és beküldésével is jelezheti a Szolgáltató felé. Az űrlap kitöltésével együtt az Ügyfél elfogadja a Gyurátz Kft. Adatvédelmi tájékoztatóját is, majd beküldi a Szolgáltatónak a hiánytalanul kitöltött űrlapot.
Az űrlapon beérkező adatokat a Gyurátz Kft. CRM rendszerben kezeli, melyet a Szolgáltató irodájának nyitvatartási idejében a Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégái rendszeresen ellenőriznek és a beérkező adatok, kérések stb. alapján az Ügyfél által megadott elérhetőségek egyikén felveszik a kapcsolatot az Ügyféllel.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

3.1.4 Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatót személyesen szeretné felkeresni, úgy azt a Sopron, Lehár Ferenc utca 54-es szám alatt található irodában teheti meg, annak nyitvatartási idejében, mely a következő: hétfőtől – péntekig 8:00-15:00-ig (munkanapokon).
Ha az általános nyitvatartási időponttól eltér a Szolgáltató, akkor azt a www.gyuratz.hu weboldalon jelzi az Ügyfél felé.

3.2 A kapcsolatfelvételt követően a Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégája időpontot egyeztet az Ügyféllel. Amennyiben a munka elvégzéséhez vagy az ajánlat összeállításához előzetes, személyes helyszíni felmérés szükséges, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatos kolléganője jelzi az Ügyfélnek.
A helyszíni felmérésnek külön díja van, melyről a Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégája tájékoztatást nyújt az Ügyfél felé. A felmérési díjat előzetesen utalással vagy a helyszíni felmérés alkalmával kell az Ügyfélnek a Szolgáltató felé megfizetni.
Amennyiben utalással érkezik be a Szolgáltató felé a felmérési díj összege, úgy az összeg beérkezését követően fog a Szolgáltató ügyfélszolgálatos kolléganője a helyszíni felmérésre időpontot egyeztetni.
A helyszíni felmérés díját az elfogadott árajánlat és az elvégzett munkát követően a Szolgáltató a végszámlán levonja a végösszegből, így az Ügyfél az előzetes helyszíni felmérés díjával csökkentett végszámlát fog kapni.

3.3 A helyszíni felmérést követően a Szolgáltató maximum 2 héten belül az Ügyfélnek elküldi e-mailben az árajánlatot vagy személyesen átveheti a Szolgáltató irodájában a nyitvatartási idő alatt. Az e-mailben kiküldött árajánlat elfogadásáról az Ügyfél válasz e-mailt küld a Szolgáltató felé, melyben jelzi, hogy vállalja és elfogadja az Árajánlatban leírtakat.

3.4 Az árajánlat írásos elfogadása után a Szolgáltató az Ügyfélnek elküldi szintén e-mailben az anyagköltségről szóló előleg bekérő számlát. A Szolgáltató felé az Ügyféltől beérkezik az anyagköltség díja, akkor ezt követően a Szolgáltató megrendeli az elvégzendő munkához szükséges anyagokat, berendezéseket.
A munkához kapcsolódó alapanyagok és berendezések megrendelésétől a Szolgáltatóhoz való beérkezéséig terjedő időszakra a Szolgáltatónak nincs kihatása, tőle teljes mértékben független az átfutási idő mennyisége.

3.5 Amennyiben az elvégzendő munkához kapcsolódó alapanyagok, berendezések megérkeznek a Szolgáltatóhoz, akkor tudja az Ügyfél felé jelezni a munka pontos ütemezését.

3.6 A munka elvégését követően a Szolgáltató végszámlát készít az elvégzett munkáról, melyből a felmérés díja levonásra kerül.

3.7 A Szolgáltató által kiállított számlák az előzetes egyeztetések értelmében kiegyenlíthetőek készpénzzel, bankkártyával és átutalással.

3.8 Az Ügyfél a Szolgáltató által kiállított számla díjának késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

3.9 Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden további szolgáltatás nyújtását az Ügyfél részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn.

 

4. A HELYSZÍNI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4.1 Az Ügyfél karbantartási és javítási munka időpontjáról előzetesen egyeztet a Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégájával.
Az általa adott időpont egy 2 órás intervallum, melyben előre láthatólag a Szolgáltató kollégái kiérkeznek a helyszínre az Ügyfélhez.
Amennyiben előzetesen tudja a Szolgáltató, hogy a 2 órás időintervallum nem tartható, a Szolgáltató ügyfélszolgálatos kollégája jelzi azt az Ügyfélnek. Azonban a Szolgáltató előre nem látható okok miatt előfordulhat, hogy később érkezik a helyszínre és erről tudomása van a Szolgáltatónak, akkor természetesen ezt is jelzi az Ügyfél felé.
A szolgáltató CRM rendszere előzetes figyelmeztető e-mail értesítőt küld az Ügyfélnek a karbantartási, javítási munkaidőpontot megelőző napon.

4.2 A Szolgáltató kiszállási díja az aktuálisan érvényes árlista alapján kerül kiszámításra, melyről az Ügyfél a www.gyuratz.hu weboldalon tájékozódhat vagy a telefonos ügyfélszolgálaton érdeklődhet.

4.3. Professzionális, magas fokú szakmai felkészültséget biztosít a Szolgáltató az Ügyfél részére. A Szolgálató kollégái 10 év, de nem ritka esetben ennél is több szerelési gyakorlattal rendelkeznek, folyamatos továbbképzésen vesznek részt, ahol a legújabb és legmodernebb szerelési technikákat sajátítják el, ezzel biztosítva az Ügyfélnek a magas szintű munkavégzést.

4.4 Teljesen felszerelt autóparkkal rendelkezik a Szolgáltató – munkatársai szervíz autóval érkeznek a helyszínre, ennek ellenére előfordulhat, hogy valamilyen alkatrésszel nem rendelkeznek a helyszínen. Ebben az esetben a Szolgáltató munkatársai- az Ügyfél megbízása alapján - haladéktalanul beszerzik a szükséges alkatrészt.

4.5 A helyszínen elvégzett munkadíjat a Gyurátz Kft. minden megkezdett óra után és szakemberenként számolja el az Ügyfél irányába. A munka jellegétől függően érkeznek ki a Szolgáltató kollégái a helyszínre, így van, hogy csak egy vagy kettő szakember megy ki az Ügyfélhez a helyszínre, de van, hogy ennél több kolléga dolgozik egyszerre az Ügyfélnél.

4.6 Az Ügyfél köteles a szolgáltatás során a Szolgáltatóval együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél köteles írásban megtenni, beszerezni a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, vagy beleegyező nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

4.7 Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

5. KIEMELT ÜGYFÉL PROGRAM

5.1 Az Ügyfél határozatlan idejű Kiemelt Partneri szerződést köthet a Szolgáltatóval.
A szerződéssel kapcsolatos rendelkezések a Kiemelt Partneri Szerződésben olvashatóak, melyet a Szolgáltató CRM rendszere e-mailben, vagy igény esetén az Ügyfél részére postán is kiküld a Szolgáltató.

5.2 Kiemelt parneri szerződés csak üzemképes, kifogástalanul működő gázkészülékre köthető.
(Amennyiben a gázkészülék meghibásodott, azt a csatlakozás, az az a szerződéskötés előtt köteles az Ügyfél megjavíttatni, majd a szerződéskötés csak abban az esetben lehetséges, ha a készülék teljes mértékig hibátlan, üzemképes, működő állapotban van.)

5.3 A szerződés az e-mailben található gombok valamelyikére való kattintással válik érvényessé, vagy postai úton küldött Kiemelt Partneri Szerződés esetén az Ügyfél és a Szolgáltató aláírásával.

5.4 A Szolgáltató CRM rendszeréből kiküldött általános Kiemelt Partneri szerződés magánszemélyek részére készült. Speciális esetekben, mint pl.: társasház gázkészülékére történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató egyéni szerződést küld.

5.5 A Kiemelt Partneri szerződés díját féléves vagy éves elosztásban fizetheti be az Ügyfél a Szolgáltatónál postai csekken vagy átutalással. A postai csekket a Szolgáltató postai úton előzetesen kiküldi az Ügyfél részére.

5.6 A Kiemelt Partneri szerződés az éves fordulópont előtt min. 1 hónappal mondható fel legkésőbb, írásban.

5.7 A további rendelkezések a Kiemelt Partneri Szerződésben foglaltakkal megegyeznek.

 

6. ADATVÉDELEM

6.1 A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

6.2 Tilos a weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a Gyurátz Kft, képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a weboldalon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

 

7. PANASZKEZELÉS

7.1 A Gyurátz Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban elérhetőségeink LINK valamelyikén tájékozódhat, vagy nyújthat be panaszt.

7.2 A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, vagy a törvény szerint Ügyfél nevében eljárni jogosult személytől fogadja el.

7.3 Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, vagy beazonosítani az Ügyfelet, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, egyébként a reklamációt elutasíthatja.

7.4 A szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen.

7.5 Ezúton tájékoztatjuk arról is, hogy az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni.

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.2 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadóak.

Kelt: Sopron, 2022. december 7.
Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft. - Magyar