Játék szabályzat

Saunier Duval Nyereményjáték Saunier Duval tulajdonosoknak!
Szabályzat

1. A játék szervezője

A „Saunier Duval nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Gyurátz Kft. (székhely: 9400 Sopron, Lehár Ferenc u. 57.) (a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.


2. A játékban történő részvétel feltételei

A Játékban kizárólag azok a Sopron és 60km-es körzetén belül lakhellyel és Saunier Duval termékkel már rendelkező (tehát a játék megkezdése előtt már Saunier Duval tulajdonosok és ezt igazolni is tudják), valamint magyar állampolgárságú, 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontjában írt időtartama alatt,

2.1. a Gyurátz Kft. honlapján szereplő „Saunier Duval nyereményjáték” regisztrációs űrlapot kitöltve, majd a Küldés gomb megnyomásával egyidőben, a regisztráló által kitöltött személyes adatai beküldésével játékunkban részt vesz. A sikeres regisztrációról e-mailben azonnal értesítést küldünk a Játékosnak.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen pontban lévő kizáró okok fennállásával, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak való megfeleléssel kapcsolatosan a Szervező nyilatkozatot kérhet a Játékostól. A nyilatkozat tétel megtagadása esetén a Szervező jogosult arra, hogy a Nyereményt nem adja át a Játékosnak.

A Játékban való részvétellel a Játékos automatikusan elfogadja a Gyurátz Kft. adatvédelmi tájékoztatóját, valamint hozzájárul, hogy a Gyurátz Kft. nevében Gyurátz László e-mail ügyfél listájára felkerüljön, melyről bármikor leiratkozhat vagy kérheti az adatai végleges törlését a játék lezárását követően. Az adatkezelő Gyurátz László, magánszemély, aki közvetlen hangulatú, tegező formában ír e-maileket. Itt találja az Adatvédelmi Szabályzatunkat: https://gyuratz.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Amennyiben a játék lezárása előtt a Játékos leiratkozna Gyurátz László ügyfél listájáról vagy kérné adatai végléges törlését, abban az esetben a játékban való részvétele automatikusan megszűnik.


2.2 A nyereményjátékot a Gyurátz Kft. hirdette ki honlapján ( www.gyuratz.hu ), valamint a Facebook és Instagaram oldalán, így a Facebook és az Instagram bármely felhasználója is részt vehet benne, ha az alábbi kritériumoknak eleget tesz:

1. a játék megkezdésének időpontjában már legalább egy Saunier Duval márkájú termék jogos tulajdonosa (szükség esetén ezt igazolni is tudja)

2. a játék időtartama alatt hiánytalanul kitölti a Saunier Duval nyereményjáték regisztrációs űrlapot, melyet beküld a Gyurátz Kft. számára és a sikeres regisztrációról a válasz e-mailt is megkapja
A játékban való részvétel csak abban az esetben érvényes, ha az összes adat az űrlapon kitöltésre kerül!

3. Sopronban és Sopron 60km-es körzetén belül bejegyzett lakhellyel rendelkezik.

4. magyar állampolgárságú, 18. életét betöltött természetes személy, valamint a játékleírás menetének eleget tesz.

2.3. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Jelentkezéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.4 A Játékosok a Saunier Duval nyereményjáték regisztrációs űrlap kitöltése során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. A Jelentkezések beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3. A játék időtartama

A játék kezdete a poszt/bejegyzés kikerülésének ideje, tehát 2021. augusztus 30.
A játék vége: 2021. szeptember 10. 11óra 50perc.
Ekkor a regisztráció lehetőségét lezárjuk és 2021. szeptember 10-én 12:00 élő bejelentkezéssel a Gyurátz Kft. Facebook oldalán kisorsoljuk a nyerteseket.

Facebook felhasználók: FIGYELEM! A JÁTÉKOT NEM MEGOSZTANI KELL, a megosztás nem feltétele a játékban való részvételnek! Azonban, ha a játékosok szeretnék, hogy ismerőseik is értesüljenek a játékunkról, abban az esetben természetesen megosztható a poszt.

A nyeremény:
1. helyezés - főnyeremény: 1 db Konyhai robotgép
2. helyezés: 1 db egy éves kiemelt partner tagság előfizetés a Gyurátz Kft.-nél
3. helyezés: 1 db Saunier Duval gázkazán berendezésének éves karbantartása és tisztítása
4-20. helyezésig izgalmas Saunier Duval ajándéktárgyak

4. Érvénytelen regisztrációnak minősül:

  1. A Pályázó nem töltötte be a 18. életévét.
  2. A Pályázó nem magyar állampolgár.
  3. A Pályázó nem Sopron és Sopron 60 km-es körzetében, magyarországi lakó hellyel rendelkező személy.
  4. A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul.
  5. A Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését a Játék ideje alatt.

5. A nyeremények átvétele, Játékosok értesítése, Nyeremények átadása

5.1 A nyerteseket telefonon, valamint írásban is értesíti (e-mail, szükség esetén levélben) a Szervező a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül a Játékos által a regisztrációs űrlap kitöltésekor megadott elérhetőségen.
A díj átadására kétféle lehetőség van: személyesen adjuk át irodánkban, 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 57-ben. Az átadásról fotó készülhet.
A főnyereményt a Gyurátz Kft. csak személyes átvétel keretében adja át a Játékosnak (nyertesnek), melyről fotó, videófájl készülhet. A személyes átvétel abban az esetben hiúsulhat meg, ha a Covid 19 – koronavírus következtében törvényi jogszabályozás tiltja az átadás lehetőségét.
Postai úton / futárszolgálattal küldjük el – kivétel a főnyeremény - a nyertes által előzetesen írásban kért címre. A postázási költség minden esetben a Játékost (nyertest) terheli.
A nyeremény átruházható (írásos nyilatkozat tétele esetén), azonban készpénzre nem válható.
Az ajándékok változásának jogát a Szervező a játék teljes időtartama alatt fenntartja!

A játékban való részvételnek nem feltétele a játék megosztása a Facebook felületén, a Gyurátz Kft. nem kéri a játékosoktól a megosztást.

5.2 Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral / postai dolgozóval vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen, és a csomagot küldje vissza Szervező részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

6.Információk és egyéb rendelkezések

6.1 A játékra való regisztrációs oldal a https://gyuratz.hu/hu/saunier-duval-kerdoiv-es-nyeremenyjatek/ oldalon érhető el a játék ideje alatt.

6.2 A Játékosok, résztvevők kérdéseiket és észrevételeiket elküldhetik az info@gyuratz.hu e-mail címre vagy a +3699523085-ös telefonszámon is jelezhetik a Szervező felé. (munkanapokon 8:00-15:00-ig)

6.3 A regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért vagy e hibák miatti károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6.4 Amennyiben a Játékos - Nyertes a futárszolgálattal / postai úton megküldött nyereményét 2 alkalommal nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.5 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

6.6 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.


Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft.
Szervező

Sopron, 2021. augusztus 25.

 Gyurátz Épületgépészet és Klímatechnika Kft. - Magyar